Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 59 công ty phá sản Hùng cao chạy xa bay bỏ mặc Hân gánh trách nhiệm