“Gạo nếp gạo tẻ”, tập 56" NS Nguyễn Hậu r.a đi khi giấc mơ còn dang dở,!!