Quỳnh Búp Bê Tập 24:Sau My"sói"đến lượt Quỳnh lộ Cái Kết Thảm,cuối phim không ai còn sống !