Diên Hi Công Lược tập 40: Tử Cấm thành gõ chuông, Hoàng hậu một thân bạch y nh,ảy l ,ầu